16 dagen Orange the World vanaf 25 november 2020

Orange the World logo

25 november is de Internationale Dag van Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag, die in het leven is geroepen door de Verenigde Naties, wordt aandacht gevraagd voor alle vormen van geweldpleging tegen vrouwen en meisjes, zoals huiselijk geweld, huwelijkse dwang – en gevangenschap, kindhuwelijken, seksuele intimidatie en genitale verminking. In het kader van deze dag wordt vanaf 25 november tot 10 december 2020 in meer dan 100 landen de ‘Orange The World Campagne‘ gevoerd.

Ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties steunen de ‘ Orange The World Campagne’ door deze dag hun gebouwen in heel Nederland oranje te kleuren. Inmiddels hebben al ongeveer 125 gemeenten aangegeven mee te zullen doen. De gebouwen lichten in deze periode oranje uit, daarmee zetten ze letterlijk de spotlight op het -vaak verborgen- geweld. Ook de Gemeente Den Haag doet hier aan mee. 

ZONTA Den Haag ondersteunt deze actie want geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest getolereerde en geïnstitutionaliseerde vormen van mensenrechtenschendingen. 

Er is ook een petitie gestart voor het laagdrempelig melden van geweld.

45% van de vrouwen en meisjes in Nederland krijgt in haar leven te maken met geweld, maar naar schatting meldt slechts 40% dit bij een vriendin, buurvrouw, arts of instantie, en maar 10% gaat naar de politie. De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar, en krijgt nooit hulp. Nu vanwege de corona-crisis berichten over een toename van geweld vanuit de hele wereld binnenstromen, is melden belangrijke dan ooit. Maar dat blijkt in de praktijk nog knap lastig. Daarom is UN Women Nederland, samen met Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao, een petitie gestart om de regering op te roepen laagdrempelig melden mogelijk te maken, voor iedere vrouw en iedere soort geweld.