Tafel van Zeven

Eerste groep Goudse deelnemers is aan Tafelvanzeven gestart. Zonta Gouda faciliteert de eerste Goudse deelnemersgroep financieel en met persoonlijke inzet van de leden. De bedoeling is hier een meerjarenproject van te maken.

Wie zijn wij?

Zonta Den Haag 1 is een serviceclub van actieve en ambitieuze vrouwen met een zelfstandig of leidinggevende positie in beroep. Wij werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen.