Opbrengst Bridgedrive 28 oktober 2018

Op veler verzoek organiseerde de serviceclub Zonta Den Haag 1 dit najaar opnieuw een bridgedrive!

De bridgedrive was zeer gezellig en dankzij de deelnemers wordt er 2435 euro overgemaakt aan de Zonta International Foundation voor het project:

het voorkomen van kind-huwelijken en tienerzwangerschappen in Niger

 

Goede doel van de opbrengst Bridgedrive 28 oktober 2018

Kindhuwelijken

Kindhuwelijken zijn een schending van de mensenrechten. In ontwikkelingslanden trouwt 1 op de 3 meisjes vóór haar 18 en 1 op de 9 meisjes voor het 15e levensjaar. Oorzaken zijn o.a. armoede en ondergeschikte positie van vrouwen. Kindhuwelijken zijn een risico voor de gezondheid van meisjes en vormen één van de grootste doodsoorzaken van meisjes tussen 15 en 19 jaar.

Waarom steunen wij dit project in Niger

Zonta Den Haag 1 heeft gekozen om specifiek het project in Niger te steunen. Niger kent het hoogst aantal kind-huwelijken ter wereld. Een groot deel van de meisjes gaat niet naar school. Zij kunnen dus niet lezen of schrijven. Veel vluchtelingen uit Afrika komen uit Niger. Waar sprake is van het hoogst aantal geboorten per vrouw. En dientengevolge een grote kinderschare. Derhalve is aanpak bij de bron noodzakelijk:

Dit project biedt kansen aan jonge meisjes in Niger, door voorlichting over hun gezondheid, over economische en sociale emancipatie en over hun rechten. Het volgen van primair onderwijs vermindert de kans op kind-huwelijken met 20% en het volgen van secundair onderwijs zelfs met 40%. Bijkomend effect is dat het aantal tienerzwangerschappen dan aanzienlijk afneemt.

UNFPA (United Nations Population Fund); samenwerking met Zonta

UNFPA stimuleert de ontwikkeling van wetgeving en programma’s om

o.a. kindhuwelijken te beëindigen. Ook ondersteunt UNFPA initiatieven die meisjes ondersteunen om goed opgeleid te worden en hierdoor veilig en gezond over te gaan naar volwassenheid. Ook worden gehuwde meisjes ondersteund met gezinsplanning en de gezondheid van moeders. Meer informatie is te vinden op:

http://www.unfpa.org/child-marriage