Zonta en het VN-Vrouwenverdrag

Zonta wil vrouwen over de hele wereld de kracht en de mogelijkheden geven om zich te verbeteren op het gebied van recht, politiek, economische situatie, onderwijs, gezondheid en werk.

Zonta ondersteunt een groot aantal projecten in 57 landen en verleent studiebeurzen aan jonge vrouwen die zich sterk maken voor verandering in eigen land of op wereldniveau. Op deze manier wil Zonta de wereld en de plaats die vrouwen innemen verbeteren.

Zonta baseert zich, onder andere op de Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), ofwel het VN-Vrouwenverdrag.

Het VN-Vrouwenverdrag is een van de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties en werd op 18 december 1979 aangenomen. Het werd in 1981 van kracht. Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen is het belangrijkste internationaal erkende en juridisch bindende instrument om discriminatie tegen vrouwen te bestrijden. Het richt zich onder andere op vrouwenrechten rondom huwelijk, toegang tot onderwijs, geweld tegen vrouwen en toegang tot gezondheidszorg.