Advocacy

Zonta en het VN-Vrouwenverdrag

Zonta wil vrouwen over de hele wereld de kracht en de mogelijkheden geven om zich te verbeteren op het gebied van recht, politiek, economische situatie, onderwijs, gezondheid en werk.

Zonta ondersteunt een groot aantal projecten in 57 landen en verleent studiebeurzen aan jonge vrouwen die zich sterk maken voor verandering in eigen land of op wereldniveau. Op deze manier wil Zonta de wereld en de plaats die vrouwen innemen verbeteren.

Zonta baseert zich, onder andere op de Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), ofwel het VN-Vrouwenverdrag.

Het VN-Vrouwenverdrag is een van de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties en werd op 18 december 1979 aangenomen. Het werd in 1981 van kracht. Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen is het belangrijkste internationaal erkende en juridisch bindende instrument om discriminatie tegen vrouwen te bestrijden. Het richt zich onder andere op vrouwenrechten rondom huwelijk, toegang tot onderwijs, geweld tegen vrouwen en toegang tot gezondheidszorg.

 Internationale Projecten

Naast haar eigen projecten ondersteunt Zonta Den Haag ook internationale Zonta projecten. Belangrijke Internationale projecten zijn:

Lees meer over de internationale projecten.

Studiebeurzen en awards

Zonta ondersteunt vrouwen die zich op een bijzondere manier ontwikkelen op vakgebieden die traditioneel door mannen gedomineerd worden door het toekennen van beurzen:

Daarnaast heeft Zonta nog een jaarlijkse prijs voor jonge vrouwen die blijk geven van initiatief en leiderschapskwaliteiten en dat zij op vrijwillige basis actief zijn binnen bijv. school, kerk, gemeente, politiek , muziek- of sportvereniging of een andere maatschappelijke organisatie.

  • De Young Women in Public Affairs award (YWPR), voor jonge vrouwen tussen de 16 en 19 die op vrijwillige basis actief zijn voor de ‘publieke zaak’.

 Zonta says NO

Over de hele wereld organiseren leden van lokale Zonta Clubs jaarlijks acties tegen geweld tegen vrouwen in de periode van 16 dagen tussen 25 November en 10 December.

Link: Zonta Says NO to Violence Against Women and 16 Days of Activism