Privacy statement Zonta den Haag

De vereniging Zonta Den Haag, opgericht in 1964 en gevestigd in Den Haag, is verbonden aan  Zonta Nederland en Zonta International en wordt gevormd door alle bij Zonta Den Haag ingeschreven leden. 

Zonta Den Haag is bereikbaar via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zonta Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • geboortedatum en plaats
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • beroep

Zonta Den Haag verwerkt in beginsel geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Zonta Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • bijhouden van de ledenadministratie waaronder het verwerken van contributiebetalingen en het verstrekken van gegevens aan Zonta Nederland en Zonta International; 
  • het versturen van specifieke informatie van Zonta Den Haag naar de leden via post, email of telefoon;
  • het informeren van leden en ge├»nteresseerden door het verzenden van een nieuwsbrief en/of informatie over activiteiten van Zonta Den Haag, Zonta Nederland en Zonta International;

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief verkrijgen wij uw gegevens doordat u zich inschrijft via de website of contactpersoon. U kunt zich daar altijd weer voor uitschrijven. 

Als u lid bent van Zonta Den Haag, dan gebruiken we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te onderhouden en u te informeren over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken. Tevens zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zonta Den Haag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonta Den Haag  verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze (lidmaatschaps)overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doorgifte naar Zonta Nederland en Zonta International

Zonta Den Haag is onderdeel van Zonta Nederland en Zonta International. Bij Zonta Nederland en Zonta International worden alle leden geregistreerd (om reden van lidmaatschapsregistratie en het doen toekomen van informatie via onder andere post en e-mail).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zonta Den Haag gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, ze te (laten) wissen, de verwerking te beperken en om uw gegevens over te dragen.  

U kunt een verzoek  om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, ze te (laten) wissen, de verwerking te beperken en om uw gegevens over te dragen sturen naar: [email protected]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zonta Den Haag  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter van Zonta Den Haag via: [email protected]

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht.

Voor vragen of klachten kunt u zich wenden tot de voorzitter van Zonta Den Haag via: [email protected]

U kunt ook altijd contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Zonta Nederland via [email protected]

Zonta Den Haag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl