Fundraising

Fundraising heeft het inzamelen van geld tot doel. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen.

Om de talloze projecten waarvoor Zontians zich inzetten te ondersteunen, zijn niet alleen mensen nodig, maar vooral ook middelen. Alle Zonta clubs organiseren dan ook regelmatig activiteiten om fondsen te werven. Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele fundraising activiteiten van de Nederlandse Zonta clubs.

Zonta financieel steunen

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de projecten van Zonta? Uw steun is zeer welkom! Wilt u een specifiek project steunen, neem dan contact op met de Zonta club van uw keuze. U kunt ook terecht bij het bestuur van Zonta Nederland.

[add_to_cart id=”388″ sku=”Event1″]