Stand van zaken lustrumproject 2014 Femmes For Freedom

Twee jaar geleden vierde Zonta Den Haag samen met Zonta Nederland haar 50-jarig bestaan. Met elkaar brachten we het geweldige bedrag van 54.437,11 euro bij elkaar. Volgens afspraak is 10% (5450 euro) overgemaakt naar Zonta International. De rest van het bedrag hebben wij bestemd voor Femmes For Freedom (FFF), de organisatie die zich onder aanvoering van Shirin Musa inzet voor het tegengaan van huwelijkse dwang (voor meer info zie www.femmesforfreedom.com).

 

De afspraak was dat FFF het geld vooral zou inzetten voor voorlichting en informatie. Het geld zou op verzoek van Zonta Nederland in beheer blijven bij Zonta Den Haag 1 en FFF zou per deelproject declareren. Letty Raaphorst, Rosemarijn de Groot en Marie Jeanne Zillikens van Zonta Den Haag 1 vormen de beheerscommissie en onderhouden dus het contact met FFF. Inmiddels zijn de volgende bedragen uitgegeven:

– Twee maal een actie met spiekpennen, rechtstreeks gericht op de doelgroep: 12.991,90 euro.

– Ondersteunend materiaal: ca. 1700,- euro

 

Het resterende bedrag wordt uitgegeven aan het ontwikkelen van een signaleringskaart met bijbehorende activiteiten (o.a. trainingen) voor relevante maatschappelijke organisaties in verschillende steden. Dit vergt zoekwerk in en overleg met lokale structuren. Inmiddels heeft FFF het project in Den Haag afgerond; 14 Haagse vrijwilligersorganisaties zijn getraind op de thema’s van FFF (o.a. huwelijksdwang, kindhuwelijken, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating). De signaleringskaart met meer informatie over de thema’s en problematiek en de Haagse zorgstructuur wordt op dit moment gedrukt. Daarnaast komt de informatie deze zomer ook beschikbaar op de website van FFF. In Rotterdam gaat FFF voor de zomer nog aan de slag met hetzelfde project. En na de zomer is er ruimte voor nog een stad: Utrecht of Amsterdam.

 

FFF en Zonta zijn zorgvuldig in het selecteren en ondersteunen van goede projecten. Zo zijn we alert op het voorkomen van dubbel werk met andere organisaties en overheden. Dat heeft ertoe geleid dat een enkele keer een deelproject is afgeblazen en dat het budget op dit moment nog niet geheel is uitgegeven.

Wij zullen jullie t.z.t. informeren over de uiteindelijke afronding van ons project.

 

Namens de beheerscommissie,

Letty Raaphorst